Đăng Nhập
Tháp nghiêng Pisa ở Italya có bao nhiêu bậc thang?
A. 293
B. 393
C. 493
D. 593
Thác Victoria được một người Anh tìm ra vào năm?
A. 1845
B. 1855
C. 1865
D. 1875
Bạn cho biết bức họa 'Bữa ăn tối cuối cùng' là của danh họa nào?
A. Pablo Picasso
B. Leonardo da Vinci
C. Vincent van Gogh
D. Walt Disney
Bạn có biết món Phở Việt Nam đầu tiên xuất hiện tại đâu?
A. Hà Nội
B. Tp. Hồ Chí Minh
C. Nam Định
D. Hà Tỉnh
Theo Phong Thủy, trong các kiến trúc sau, kiến trúc nào sẽ đem lại điềm gở?
A. Các cửa xoay vòng
B. Các góc tròn
C. Các sân tròn
D. Các cột chống vuông

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: