Đăng Nhập
Khi dùng kính lúp để quan sát một vật nhỏ thì ta phải đặt vật cách thấu kính một khoảng bao nhiêu?
A. Nhỏ hơn f
B. Lơn hơn 2f
C. Khoảng giữa f và 2f
D. Bằng f
Điều nào thể hiện rõ nhất tính chất sóng của ánh sáng?
A. Khả năng đâm xuyên
B. Tác dụng quang điện
C. Tác dụng phát quang
D. Sự tán sắc ánh sáng
Màu sắc ánh sáng phụ thuộc vào yếu tố nào?
A. Bước sóng
B. Tần số
C. Môi trường truyền sóng
D. Cường độ chùm sáng
Tia có khả năng chữa ung thư ở gần da người là tia gì?
A. Tia hồng ngoại
B. Tia tử ngoại
C. Tia Rownghen (Tia X)
D. Tia âm cực
Trong công nghiệp để làm mau khô lớp sơn ngoài người ta sử dụng tác dụng nhiệt của tia gì?
A. Tia Rơnghen
B. Tia tử ngoại
C. Tia hồng ngoại
D. Tia phóng xạ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: