logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh An Giang?

A. Đồng Tháp

B. Long An

C. Kiên Giang

D. Cần Thơ

2. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Vĩnh Long?

A. Cần Thơ

B. Đồng Tháp

C. Long An

D. Bến Tre

Tỉnh Vĩnh Long nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, giáp các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp về phía bắc, Bến Tre về phía đông, Trà Vinh về phía đông nam, Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ về phía tây và nam.

3. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Bến Tre?

A. Vĩnh Long

B. Tiền Giang

C. Trà Vinh

D. Đồng Tháp

4. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Cần Thơ?

A. Đồng Tháp

B. An Giang

C. Kiên Giang

D. Cà Mau

5. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không giáp với tỉnh Trà Vinh?

A. Sóc Trăng

B. Vĩnh Long

C. Bến Tre

D. Đồng Tháp

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: