Đăng Nhập
Hệ thống sông nào sau đây xuất phát từ cao nguyên Lâm Viên?
A. Sông Đồng Nai
B. Sông Mã
C. Sông Đà
D. Sông Kỳ Cùng
Loại mầm nào sau đây đã xuất hiện trong một câu chuyện dân gian như một món ăn?
A. Mầm khoai tây
B. Mầm đậu
C. Mầm thóc
D. Mầm đá
Cầu thủ nào của VN có mặt trong danh sách đề cử quả bóng vàng châu Á 2008
A. Công Vinh
B. Như Thành
C. Thành Lương
D. Thanh Bình
Câu hát "Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió" xuất hiện trong bài hát nào sau đây:
A. Quê nhà
B. Quê hương
C. Ôi quê tôi
D. Làng tôi
Nguyễn Tuân trở thành diễn viên của điện ảnh Việt Nam sau khi đóng xong bộ phim nào:
A. Em bé Hà Nội
B. Chung một dòng sông
C. Cánh đồng hoang
D. Cánh đồng ma

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: