Đăng Nhập
"Tô Cách Lan" là tên hán việt của quốc gia nào?
A. Sri Lanka
B. Scotland
C. New Zealand
D. Ireland
"Á căn Đình" là tên Hán Việt của quốc gia nào?
A. Albania
B. Armenia
C. Argentina
D. Angola
Trong truyện Thủy Hử, ai là nhân vật có ngoại hiệu là "Báo Tử Đầu"
A. Lỗ Trí Thâm
B. Lâm Sung
C. Võ Tòng
D. Lý Quỳ
Trong Truyện Thủy Hử, Nhân vật nào có biệt danh là Hắc Toàn Phong?
A. Lý Quỳ
B. Tống Giang
C. Yến Thanh
D. Sài Tiến
Trong truyện Thủy Hử có tất cả bao nhiêu anh hùng Lương Sơn Bạc
A. 103
B. 108
C. 110
D. 111

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: