Đăng Nhập
Cây nào sau đây thuộc hệ lá kim?
A. Bằng lăng
B. Thông
C. Nho
D. Xà cừ
Từ nào còn thiếu trong câu "... xòe ô che nắng, râm mát đường em đi"?
A. Dừa
B. Cọ
C. Mây
D. Sen
Đâu là tên một định luật vật lý?
A. Thương
B. Yêu
C. Ôm
D. Hôn
Dòng sông nào chảy qua thành cổ Quảng Trị, với chiến tích 81 ngày đêm máu lửa trong khán chiến chống Mỹ?
A. Mỹ Chánh
B. Thạch Hản
C. Bến Hải
D. Hiếu
Màu bả trầu là màu áo truyền thống của câu lạc bộ bóng đá nào của Ý?
A. As Roma
B. Juventus
C. AC Milan
D. Inter Milan

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: