logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ngày đưa ông Táo về trời?

A. 23/12 Âm lịch

B. 15/1 âm lịch

C. Ngày 9 tháng Giêng

D. 15/12 âm lịch

2. Có câu "Trâu ruộng bề bề cũng không bằng ... trong tay"?

A. Có tiền

B. Cái nghề

C. Đứa con

D. Cục vàng

3. Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi quê ở đâu?

A. Quảng Ngãi

B. Quảng Nam

C. Đồng Nai

D. Tp Hồ Chí Minh

Anh Trỗi quê tại Thanh Quýt 4 - Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam

4. Theo Nghị định của Chính phủ Việt Nam năm 2007, quy định một chỉ vàng bằng gam?

A. 1,25

B. 2.25

C. 3,75

D. 5,75

5. Phở có nguồn gốc ở đâu?

A. Hà Nội

B. Nam Định

C. Hải Phòng

D. Hưng Yên

Phở có nguồn gốc ở Nam Định
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: