Đăng Nhập
Quê hương của Đức Phật?
A. Nepal
B. Pakistan
C. Ấn Độ
D. Iran
Quốc gia nào ở Châu Phi có tỉ lệ người da trắng xấp xỉ tỉ lệ người da đen?
A. Nam Phi
B. Marroc
C. Madagascar
D. Ai Cập
Dân tộc nào có dân số đông thứ 2 nước ta?
A. Tầy
B. Nùng
C. Mường
D. Hoa
Dân tộc nào ở Việt Nam có dân số thấp nhất hiện nay?
A. Brau
B. Odu
C. Co
D. Sila
Hiệp ước nào chấp dứt chiến tranh thế giới thứ 2?
A. Warsaw
B. Versailles
C. Paris
D. Geneve

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: