Đăng Nhập
Bác Hồ đã viết bản Tuyên ngôn độc lập ở đâu?
A. 48 Hàng Đào
B. 48 Hàng Ngang
C. 48 Hàng Bông
D. 48 Hàng Đường
Quốc hiệu nước ta thời An Dương Vương?
A. Văn Lang
B. Âu Lạc
C. Vạn Xuân
D. Đại Việt
Người dẹp loạn 12 sứ quân là ai ?
A. Hồ Quý Ly
B. Đinh Bộ Lĩnh
C. Lý Bí
D. Lê Hoàn
Lá cờ của Olympic có mấy vòng tròn?
A. 1 vòng
B. 3 vòng
C. 5 vòng
D. 6 vòng
Đội tuyển bóng đá quốc gia nào vô địch AFF CUP năm 2006?
A. Thái Lan
B. Trung Quốc
C. Nhật
D. Singapore

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: