Đăng Nhập
Quần áo cỡ lớn nhất thường được kí hiệu như thế nào?
A. XS
B. L
C. S
D. XL
Loại hình văn nghệ nào mà người bình dân Nam bộ rất ưa thích?
A. Hát chèo
B. Hát bội
C. Cải lương
D. Hồ Quảng
Trong các loài chim dưới đây loài nào thường hay ăn thịt?
A. Sáo sậu
B. Kên kên
C. Chích choè
D. Gõ kiến
Vật thể trong máu gồm có: Bạch Cầu, Tiểu Cầu và ….?
A. Đại cầu
B. Hồng cầu
C. Hắc cầu
D. Trung cầu
Trong các từ sau đây, từ nào không dùng để chỉ râu?
A. Dê
B. Quai nón
C. Trái xoan
D. Cá chốt

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: