Đăng Nhập
Cụm từ "sơn hào hải vị" dùng để chỉ về lĩnh vực nào?
A. May mặt
B. Chăn nuôi
C. Ẩm thực
D. Trồng trọt
Ca sỹ tham gia trong thành phần ban giám khảo của "Sao mai điểm hẹn" 2006 là ai?
A. Mỹ Tâm
B. Mỹ Linh
C. Siu Black
D. Khánh Linh
Cụm từ "cá chép hóa rồng" thường để chỉ điều gì?
A. Sự may mắn
B. Sự tiến hóa
C. Sự khéo léo
D. Sự đổ đạt
Đường xích đạo có hình gì?
A. Elip
B. Sin
C. Parabol
D. Hyperbol
Ai là thủ lĩnh của 108 anh hùng Lưu Sơn Bạc?
A. Tống Giang
B. Yến Thanh
C. Lâm Sung
D. Lý Qùy

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: