logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Cụm từ "sơn hào hải vị" dùng để chỉ về lĩnh vực nào?

A. May mặt

B. Chăn nuôi

C. Ẩm thực

D. Trồng trọt

2. Ca sỹ tham gia trong thành phần ban giám khảo của "Sao mai điểm hẹn" 2006 là ai?

A. Mỹ Tâm

B. Mỹ Linh

C. Siu Black

D. Khánh Linh

3. Cụm từ "cá chép hóa rồng" thường để chỉ điều gì?

A. Sự may mắn

B. Sự tiến hóa

C. Sự khéo léo

D. Sự đổ đạt

4. Đường xích đạo có hình gì?

A. Elip

B. Sin

C. Parabol

D. Hyperbol

5. Ai là thủ lĩnh của 108 anh hùng Lưu Sơn Bạc?

A. Tống Giang

B. Yến Thanh

C. Lâm Sung

D. Lý Qùy

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: