Đăng Nhập
Có câu "ăn cám trả ..." gì?
A. Gạo
B. Thịt
C. Phân
D. Vàng
Người xưa thường ví cuộc đời con gái đi lấy chồng như thuyền trôi mấy bến nước?
A. 3
B. 9
C. 10
D. 12
Đâu không phải là một động từ?
A. Run rẩy
B. Ring rinh
C. Rục rịch
D. Rủi ro
Đâu không phải một động từ?
A. Rủ rê
B. Rơm rớm
C. Rờn rợn
D. Ruồng rẫy
Đâu là một động từ?
A. Rùng rợn
B. Rụt rè
C. Rửa ráy
D. Rực rỡ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: