Đăng Nhập
Theo Tương khắc của Học thuyết ngũ hành, "Thủy" khắc với gì?
A. Kim
B. Mộc
C. Thổ
D. Hỏa
Thủy khắc hỏa: nước dập lửa
Theo truyền thuyết Diamond(kim cương) là biểu tượng của tháng mấy?
A. Tháng 4
B. Tháng 5
C. Tháng 6
D. Tháng 11
Theo Tương khắc của Học thuyết ngũ hành, "Hỏa" khắc với gì?
A. Kim
B. Mộc
C. Thủy
D. Thổ
Hỏa khắc Kim: lửa làm kim loại tan chảy
Theo Tương khắc của Học thuyết ngũ hành, "Thổ" khắc với gì?
A. Kim
B. Mộc
C. Thủy
D. Hỏa
Thổ khắc Thủy: đất ngăn không cho nước chảy
Tháng 11 là tượng trưng cho loại đá quý nào?
A. Ngọc hồng lựu
B. Thạch anh tím
C. Ngọc lục bảo
D. Đá Citrine

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: