Đăng Nhập
Trong bài hát "Gửi em ở cuối sông Hồng", anh con trai đang ở đâu?
A. Hà Giang
B. Lào Cai
C. Lạng Sơn
D. Lai Châu
"Anh ở Biên cương, nơi con Sông Hồng chảy vào đất Việt" chỉ địa danh Lào Cai
Trong bài hát "Gửi em ở cuối sông Hồng", Cô con gái đang ở đâu?
A. Ninh Bình
B. Thanh Hóa
C. Nam Định
D. Hà Nam
"Em ở phương xa, nơi con Sông Hồng chảy về với biển" cửa Ba Lạt: nơi sông Hồng đổ ra biển, thuộc xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Trong bài hát "Chào em cô gái Lam Hồng", tác giả đã nhắc đến ngọn núi nào?
A. Trường Sơn
B. Bạch Mã
C. Hồng Lĩnh
D. Yên Tử
Trong phép toán quan hệ ký hiệu toán học "∩" có nghĩa là gì?
A. Hợp
B. Giao
C. Chứa
D. Được chứa
Trong phép toán quan hệ, ký hiệu "υ" có nghĩa là gì?
A. Hợp
B. Giao
C. Chưa
D. Thuộc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: