Đăng Nhập
Ăn điểm tâm là ăn vào buổi nào?
A. Sáng
B. Trưa
C. Chiều
D. Tối
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
A. Sâu sắc
B. Sâu xắc
C. Xâu xắc
D. Xâu sắc
Ở Ấn Độ ngôn ngữ nào được sữ dụng thông dụng sau tiếng Ấn?
A. Anh
B. Pháp
C. Đức
D. Nhật
Lễ hội Carnival tai các nước thường diễn ra ngay trước màu nào trong năm theo Thiên chúa giáo?
A. Mùa vọng
B. Mùa chay
C. Mùa phục sinh
D. Mùa giáng sinh
Kiharu Nakamura là geisha nổi tiếng thế giới và Nhật Bản về điều gì?
A. Pha trà giỏi
B. Hài hước
C. Biết tiếng Anh
D. Múa đẹp

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: