Đăng Nhập
Đâu là tên một loại cây?
A. Cơm rang
B. Cơm tấm
C. Cơm nguội
D. Cơm lam
Con vật nào thường được làm phương tiện di chuyển trong sa mạc?
A. Voi
B. Ngựa
C. Lạc đà
D. Trâu
Các tác phẩm được in lại lần nữa theo nội dung của bản củ gọi là gì?
A. Tái bản
B. Nhân bản
C. Kịch bản
D. Nguyên bản
Đâu không phải tên một loại hoa?
A. Móng rồng
B. Mỏm chó
C. Mào gà
D. Móng lừa
Đâu là tựa đề một bài thơ tình nổi tiếng vào cuối những năm 30 của thế kỷ trước?
A. Hai sắc hoa lưu ly
B. Hai sắc hoa păng-xê
C. Hai sắc hoa Mi-mô-da
D. Hai sắc hoa ti-gôn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: