Đăng Nhập
Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị tính áp suất?
A. N/m²
B. Pa
C. N/m³
D. kPa
Để cầu hàng ở các cảng người ta thường sử dụng các cần cẩu có các hệ thống ròng rọc hoặc palăng nhằm mục đích có lợi về:
A. Công
B. Năng lượng
C. Quãng đường
D. Lực
Khi làm các đường ôtô qua đèo thì người ta phải làm các đường ngoằn ngèo rất dài để làm gì?
A. Tăng ma sát
B. Tăng quán tính
C. Giảm độ dốc
D. Giảm tốc độ xe
Đơn vị tính công suất là gì?
A. Jun (J)
B. Kilojun (kJ)
C. Calo
D. Oát (W)
Dạng năng lượng mà vật có được do bị biến dạng gọi là gì?
A. Thế năng hấp dẫn
B. Thế năng đàn hồi
C. Động năng
D. Nhiệt năng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: