Đăng Nhập
Trong tác phẩm 'Vi hành' Nguyễn Ái Quốc đã châm biếm vị vua nào của triều Nguyễn?
A. Khải Định
B. Tự Đức
C. Bảo Đại
D. Duy Tân
Vị vua nào tham gia lãnh đạo phong trào Cần Vương?
A. Tự Đức
B. Gia Long
C. Thành Thái
D. Hàm Nghi
Vào mùa đông ở xứ lạnh, khi các mặt hồ đóng băng cá sẽ đi đâu?
A. Ngủ đông
B. Sống ở tần nước dưới
C. Bị đóng băng
D. Di cư sang chổ ấm hơn
Bạn hãy cho biết ai tìm ra văcxin chữa bệnh dại?
A. Louis Pastuer
B. Morgan
C. Mendelev
D. Yersin
Quỳ tím không đổi màu khi độ pH bằng bao nhiêu?
A. 0
B. 5
C. 7
D. 14

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: