logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là tên một đồ dùng hình hộp nhỏ bằng gỗ, thời trước thường dùng để đựng giấy tờ, các vật quý, trầu cau?

A. Kiện

B. Thùng

C. Tráp

D. Thố

2. Đâu là tên một loại gỗ?

A. Trạc

B. Chắc

C. Trắc

D. Tắc

3. Phần trên của mặt từ chân tóc đến lông mày được gọi là gì?

A. Chẩm

B. Thóp

C. Trán

D. Gáy

4. Giới hạn trên của giá cả trong thuật ngữ kinh tế gọi là gì?

A. Giá sàn

B. Giá trần

C. Giá cả

D. Giá cao

5. Giới hạn dưới của giá cả trong thuật ngữ kinh tế gọi là gì?

A. Giá trần

B. Giá thấp

C. Giá cả

D. Giá sàn

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: