Đăng Nhập
Đâu là tên một đồ dùng hình hộp nhỏ bằng gỗ, thời trước thường dùng để đựng giấy tờ, các vật quý, trầu cau?
A. Kiện
B. Thùng
C. Tráp
D. Thố
Đâu là tên một loại gỗ?
A. Trạc
B. Chắc
C. Trắc
D. Tắc
Phần trên của mặt từ chân tóc đến lông mày được gọi là gì?
A. Chẩm
B. Thóp
C. Trán
D. Gáy
Giới hạn trên của giá cả trong thuật ngữ kinh tế gọi là gì?
A. Giá sàn
B. Giá trần
C. Giá cả
D. Giá cao
Giới hạn dưới của giá cả trong thuật ngữ kinh tế gọi là gì?
A. Giá trần
B. Giá thấp
C. Giá cả
D. Giá sàn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: