Đăng Nhập
Ngọc Bích có màu gì?
A. Vàng
B. Xanh
C. Đỏ
D. Đen
Từ nào không chỉ màu sắc?
A. Bạch
B. Tía
C. Hung
D. Hãn
Loại quả nào đặc trưng trong rằm trung thu?
A. Hồng
B. Dưa chuột
C. Ổi
D. Sầu riêng
Đâu không phải là ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc?
A. Tiếng Anh
B. Tiếng Pháp
C. Tiếng Hàn
D. Tiếng Trung
Đâu là tên một tập truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư?
A. Cánh đồng bất mãn
B. Cánh đồng bất tận
C. Cánh đồng bất duyệt
D. Cánh đồng bất tử

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: