Đăng Nhập
Các tháp Chăm sau, tháp nào không ở tỉnh Ninh Thuận?
A. Tháp Po Klaung Garai
B. Tháp Yang Prong
C. Tháp Po Rome
D. Tháp Hòa Lai
Tháp Yang Prong, Ea Súp, Đắk Lắk
Tháp Chăm Mỹ Khánh thuộc tỉnh nào?
A. Quảng Bình
B. Thừa Thiên Huế
C. Quảng Nam
D. Quảng Ngãi
Ngoài Đô đốc Bảo, ai là người thứ hai cùng với Quang Trung-Nguyễn Huệ ra dẹp giặc Thanh ở Thăng Long vào mùng 5 tết Kỷ Dậu?
A. Đô đốc Vinh
B. Đô đốc Cơ
C. Đô đốc Soái
D. Đô đốc Long
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
A. Sính lễ
B. Sín lễ
C. Xính lễ
D. xín lễ
Quân hàm nào sau đây là quân hàm cao nhất của quân đội nước ta.?
A. Thượng tướng
B. Đại tướng
C. Đô đốc
D. Thiếu tướng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: