Đăng Nhập
Thành ngữ nào sau đây chỉ việc làm lúc đầu thì hưng thịnh, lúc sau thì suy yếu?
A. Đầu trâu mặt ngựa
B. Đầu Ngô mình Sở
C. Đầu rồng đuôi tôm
D. Đầu rơi máu chảy
Đâu là phương tiện chở cát sỏi trên sông?
A. Xà lim
B. Xà lan
C. Xà lệch
D. Xà lách
"Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi" là chu trình phát triển của cái gì?
A. Mèo con
B. Cây non
C. Em bé
D. Phần mềm
Trong bài hát thiếu nhi Chú ếch con của nhạc sỹ Phan Dân, chú ếch con ngồi học bài ở đâu?
A. Hố bom
B. Bờ sông
C. Dưới bếp
D. Trong nhà
Loài hoa nào mà Cao Bá Quát đã phải nghiên đầu bái phục trước cái đẹp mang đầy tính quân tử của nó?
A. Hoa mai
B. Hoa đào
C. Hoa quỳnh
D. Hoa hồng
"THẬP TẢI LUÂN GIAO CẦU CỔ KIẾM/NHẤT SINH ĐÊ THỦ BÁI MAI HOA" đó là câu thơ của Cao Bá Quát dịch: Mười năm trôi qua cầu kiếm cổ/Một đời cúi thủ (đầu) (quỳ) lạy (bái) bông mai

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122189
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: