logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Thành ngữ nào sau đây chỉ việc làm lúc đầu thì hưng thịnh, lúc sau thì suy yếu?

A. Đầu trâu mặt ngựa

B. Đầu Ngô mình Sở

C. Đầu rồng đuôi tôm

D. Đầu rơi máu chảy

2. Đâu là phương tiện chở cát sỏi trên sông?

A. Xà lim

B. Xà lan

C. Xà lệch

D. Xà lách

3. "Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi" là chu trình phát triển của cái gì?

A. Mèo con

B. Cây non

C. Em bé

D. Phần mềm

4. Trong bài hát thiếu nhi Chú ếch con của nhạc sỹ Phan Dân, chú ếch con ngồi học bài ở đâu?

A. Hố bom

B. Bờ sông

C. Dưới bếp

D. Trong nhà

5. Loài hoa nào mà Cao Bá Quát đã phải nghiên đầu bái phục trước cái đẹp mang đầy tính quân tử của nó?

A. Hoa mai

B. Hoa đào

C. Hoa quỳnh

D. Hoa hồng

"THẬP TẢI LUÂN GIAO CẦU CỔ KIẾM/NHẤT SINH ĐÊ THỦ BÁI MAI HOA" đó là câu thơ của Cao Bá Quát dịch: Mười năm trôi qua cầu kiếm cổ/Một đời cúi thủ (đầu) (quỳ) lạy (bái) bông mai
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: