Đăng Nhập
Đường xích đạo có hình gì?
A. Elip
B. Sin
C. Parabol
D. Hyperbol
Ai là thủ lĩnh của 108 anh hùng Lưu Sơn Bạc?
A. Tống Giang
B. Yến Thanh
C. Lâm Sung
D. Lý Qùy
Tập thơ "Lỡ Bước Sang Ngang" In lần đầu vào năm 1940 của thi sỹ nào?
A. Huy Cận
B. Nguyễn Bính
C. Tế Hanh
D. Đoàn Văn Cừ
Theo tương truyền dân gian Dương Lễ đãi Lưu Bình cơm hầm với món gì?
A. Cá
B. Tương
C. Cà
D. Muối
Con vật nào không có mặt trong bức tranh "Lục súc tranh công"
A. Lợn
B. Chó
C. Ngựa
D. Mèo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: