Đăng Nhập
Đâu là điều nên học hỏi ở Bác Hồ?
A. Lãng phí
B. Tham nhũng
C. Tiết kiệm
D. Tham ô
'Cười người chớ khá cười lâuCười người hôm trước. hôm sau người...' trong dấu 3 chấm là chữ gì?
A. Khóc
B. Cười
C. Đánh
D. Chê
'Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng' thuộc thể loại văn học nào?
A. Ca dao
B. Câu đố
C. Tục ngữ
D. Thành ngữ
'Họa vô đơn chi, phúc bắt trùng lai' thuộc thể loại văn học nào?
A. Tục ngữ
B. Ca dao
C. Châm ngôn
D. Phương châm
Có câu: 'Khôn ba năm dại ...' trong dấu ba chấm là chữ gì?
A. Một ngày
B. Một giờ
C. Một phút
D. Một giây

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122157
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: