Đăng Nhập
Từ nào còn thiểu trong câu: "Ăn... đá bát"?
A. Cơm
B. Phở
C. Cháo
D. Mì
Prâng là tên gọi khác của dân tộc nào?
A. M'nông
B. Ê Đê
C. Gia Rai
D. Ba Na
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh nổi tiếng với thể loại tranh nào?
A. Tranh sơn dầu
B. Tranh lụa
C. Tranh sơn mài
D. Tranh cát
Tỉnh nào có số chùa của người Khmer nhiều nhất nước ta?
A. Sóc Trăng
B. Bạc Liêu
C. An Giang
D. Trà Vinh
Xe xích lô là phát minh của nước nào?
A. Pháp
B. Hà Lan
C. Bỉ
D. Đức

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: