Đăng Nhập
“Phong cầm” là tên gọi khác của loại nhạc cụ nào?
A. Đàn Gió
B. Đàn Ghita
C. Arccodeon
D. Đàn Tranh
Hai bài hát “Đồng chí” và “Ngọn đèn đứng gác” có chung đặc điểm gì?
A. Cùng chung nhà Thơ
B. Cùng chung thể loại
C. Cùng đoạt giải
D. Cùng chuyển thể thành phim
Yesterday là ca khúc do ban nhạc nào sáng tác?
A. The Beatles
B. Boy Zone
C. Spice Girls
D. Backtressboys
Mẫu nguyên tử Hydro là do ai đề ra?
A. Newton
B. Bo
C. Men Đen
D. Đác Uyn
Ai là người phát minh ra hiện tượng phóng xạ?
A. Newton
B. Beccơren
C. Men Đen
D. Đác Uyn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: