Đăng Nhập
Khi di chuyển cửa sổ. ta dùng thao tác chuột gì trên thanh tiêu đề của cửa sổ?
A. Drag and Drop
B. Point
C. Double click
D. Click
Để chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng đang mở trong windows, ta nhấn tổ hợp phím
A. Ctrl+Tab
B. Alt+Tab
C. Shift+Tab
D. Space+Tab
Để chọn các biểu tượng nằm cách nhau trên màn hình nền Desktop, ta dùng chuột nhắp chọn từng biểu tượng một đồng thời bấm giữ phím:
A. Shift
B. Enter
C. Ctrl
D. Alt
Trong Windows Explorer, để hiển thị các thông tin về kích thước, ngày giờ tạo của các tập tin, ta thực hiện:
A. View - List
B. View - Details
C. File - Rename
D. File - Properties
Trong windows Explorer, để xóa tập tin hoặc thư mục đã chọn ta dùng lệnh:
A. Edit - Delete
B. File - Clear
C. File - Delete
D. Edit - Clear

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: