logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. What is the chemical symbol for sodium?

A. Ca

B. Li

C. Na

D. S

2. Tiểu thuyết "Thời xa vắng" của tác giả nào?

A. Nguyễn Minh Châu

B. Lê Lựu

C. Nguyễn Đình Thi

D. Huy Tưởng

3. Charlemange là tên thật của vị vua nào?

A. Alexander đại đế

B. Karl đại dế

C. Otto đại đế

D. Heirich đệ tứ

4. Đảo lớn nhất của Philippines, nơi có thủ đô Manila, tên là gì?

A. Luzon

B. Midanao

C. Visayas

D. Cebu

5. Đơn vị đo độ dài nào sau đây dài nhất?

A. mm

B. km

C. m

D. dm

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: