Đăng Nhập
Bộ phim nào dưới đây mà diễn viên Tăng Thanh Hà không đóng vai chính?
A. Bỗng dưng muốn khóc
B. Đẹp từng Cen-ti-met
C. Hàn Mặc Tử
D. Mộng Phù Du
Diễn Viên Chính Hàn Mặc Tử (Lê Vân Anh)Mộng Huyền (Tăng Thanh Hà)
'Đất nước' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Hoàng Việt
B. Phạm Minh Tuấn
C. Huy Thục
D. An Thuyên
'Bác cùng chúng cháu hành quân' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Hoàng Việt
B. An Thuyên
C. Phạm Minh Tuấn
D. Huy Thục
"Mẹ Việt Nam anh hùng" là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Huy Thục
B. An Thuyên
C. Trần Kiết Tường
D. Hoàng Việt
'Cô gái mở đường' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Phạm Minh Tuấn
B. Huy Thục
C. An Thuyên
D. Xuân Giao

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: