Đăng Nhập
"Cơ hoành" trong cơ thể người nằm ở bộ phận nào?
A. Mặt
B. Tay
C. Bụng
D. Mông
Cơ quan "Thanh quản" ở người thuộc hệ nào?
A. Hô hấp
B. Tuần hoàn
C. Vận động
D. Thần kinh
Cơ quan "Dạ dày" ở người thuộc hệ nào?
A. Bài tiết
B. Tiêu hóa
C. Tuần hoàn
D. Vận động
Cơ quan "Hậu môn" ở người thuộc hệ nào?
A. Bài tiết
B. Tiêu hóa
C. Sinh dục
D. Bảo vệ
Cơ quan 'thận" ở người thuộc hệ nào?
A. Tuần hoàn
B. Bài tiết
C. Tiêu hóa
D. Sinh dục

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: