Đăng Nhập
Canada nổi tiếng với sirô cây lá gì?
A. Nho
B. Thông
C. Phong
D. Sồi
Bảo tàng Ê-mi-tác nằm ở thành phố nào của nước Nga?
A. Mac-Cơ-Va
B. Samara
C. Chadan
D. Xanh Petecbua
Có câu "Gái đẹp không biết làm lanh cũng xấu" là quan niệm của dân tộc nào về người con gái?
A. Ê đê
B. Vân Kiều
C. HMông
D. Nùng
Đâu là tên một trò chơi truyền hình nổi tiếng ở Mỹ?
A. Relex TV
B. Jeopardy
C. Magic Music
D. FallOut
Tiểu bang nào lớn nhất Hoa Kỳ ?
A. Colorado
B. Texas
C. Alaska
D. California

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: