Đăng Nhập
Con vật gì đã giúp nhà bác học Vonta phát minh ra pin?
A. Con muỗi
B. Con ruồi
C. Con gà
D. Con chó
Tên Viết Tắt của phần mền từ điển đa ngữ của Lạc Việt?
A. TFS
B. MTD
C. FPT
D. DSL
Dân tộc đầu tiên tính số pi đến 4 chữ số thập phân là?
A. Iraq
B. Trung Hoa
C. Aztec
D. Hy Lạp
Từ nào còn thiếu trong câu "Ngồi buồn kể chuyện lão thiên, nhớ khi tôi còn nhỏ mà đòi khiêng..."?
A. Ông Hùm
B. Ông Trời
C. Ông Voi
D. Ông Vôi
Bộ Nhiễm sắc thể giới tính của người bị bệnh Tơcnơ là gì?
A. XXY
B. OX
C. XXX
D. OY

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: