logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Con vật gì đã giúp nhà bác học Vonta phát minh ra pin?

A. Con muỗi

B. Con ruồi

C. Con gà

D. Con chó

2. Tên Viết Tắt của phần mền từ điển đa ngữ của Lạc Việt?

A. TFS

B. MTD

C. FPT

D. DSL

3. Dân tộc đầu tiên tính số pi đến 4 chữ số thập phân là?

A. Iraq

B. Trung Hoa

C. Aztec

D. Hy Lạp

4. Từ nào còn thiếu trong câu "Ngồi buồn kể chuyện lão thiên, nhớ khi tôi còn nhỏ mà đòi khiêng..."?

A. Ông Hùm

B. Ông Trời

C. Ông Voi

D. Ông Vôi

5. Bộ Nhiễm sắc thể giới tính của người bị bệnh Tơcnơ là gì?

A. XXY

B. OX

C. XXX

D. OY

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: