Đăng Nhập
Liên đoàn bóng bàn thế giới gọi tắt là gì?
A. FIFA
B. FIVB
C. ITTF
D. FIDE
Liên đoàn điền kinh thế giới gọi tắt là gì?
A. FIVB
B. FIDE
C. FIFA
D. IAAF
Liên đoàn bóng chày quốc tế gọi tắt là gì?
A. FIDE
B. FIVB
C. IBAF
D. ITTF
'Nghe là thấy' là khẩu hiệu của mạng di động nào ở nước ta?
A. Sfone
B. Viettel
C. EVN
D. Mobiphone
'Kết nối sức mạnh' là khẩu hiệu của mạng di động nào ở nước ta?
A. Viettel
B. Vinaphone
C. EVN
D. Sfone

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: