Đăng Nhập
Làng gốm truyền thống "Phù Lãng" thuộc tỉnh thành nào?
A. Bắc Ninh
B. Hải Phòng
C. Hưng Yên
D. Hải Dương
Ngà voi là do loại răng nào biến thành trong quá trình tiến hóa?
A. Răng cửa
B. Răng nanh
C. Răng hàm
D. Răng sữa
Dụng cụ nào dùng để vẽ hình tròn?
A. Thước kẻ
B. Đo độ
C. Compa
D. Ê-ke
Từ nào sau đay chỉ trạng thái mệt mỏi, ốm yếu?
A. Hồng hào
B. Đen thui
C. Trắng bốc
D. Xanh xao
Con vật nào có vỏ mềm hơn cả?
A. Ốc nhồi
B. Tép
C. Trai
D. Sò huyết

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122214
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: