Đăng Nhập
Từ nào dùng để chỉ người phụ nữ đẹp?
A. Giai điệu
B. Giai nhân
C. Giai đoạn
D. Giai cấp
Hãy tìm từ có nghĩa là cơm gạo?
A. Ngọc ngà
B. Ngọc quế
C. Ngọc thực
D. Ngọc thể
Trên quốc huy của Việt Nam có hình nhánh cây gì?
A. Ô liu
B. Lúa
C. Sen
D. Mai
Tác phẩm văn học "Chuyện xứ Lang Biang" là của nhà văn nào?
A. Nguyễn Nhật Ánh
B. Nguyễn Đông Thức
C. Phan Thị Vàng Anh
D. Lý Lan
Bộ phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" được chuyển thể dựa trên mấy tác phẩm của nhà văn Nam Cao?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Chí Phèo, Lão Hạt, và Sống Mòn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: