Đăng Nhập
Đất nước nào ở Đông Nam Á không có địa giới chung với bất kỳ quốc gia nào?
A. Philippines
B. Brunei
C. Indonesia
D. Thái Lan
Lá cờ của Mỹ hiện nay có bao nhiêu sọc đỏ?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Bánh tẻ là thứ bánh truyền thống ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, có nơi gọi là bánh gì?
A. Bánh sừng bò
B. Bánh răng bừa
C. Bánh mỏm trâu
D. Bánh tai voi
Đâu là tên một loại bánh truyền thống ở nước ta?
A. Bánh á
B. Bánh ú
C. Bánh ó
D. Bánh é
Tên một loại bánh thường có trong tết đoan ngọ ở nước ta?
A. Bánh củi
B. Bánh khói
C. Bánh than
D. Bánh tro

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: