logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. 'Con cáo và tổ ông' là tác phẩm của nhà thơ nào?

A. Nguyễn Khuyến

B. Tố Hữu

C. Nguyễn Thanh Hải

D. Hồ Chí Minh

2. Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam?

A. 02/03

B. 03/04

C. 03/02

D. 04/02

3. Kim loại nào tác dụng với nước tạo ra hidro?

A. Cu

B. Sn

C. Na

D. Ag

4. Nguyên tố nào là kim loại?

A. N

B. O

C. Mg

D. Cl

5. Quốc gia nào có dân số đông nhất thế giới?

A. Ấn Độ

B. Mỹ

C. Nga

D. Trung Quốc

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: