Đăng Nhập
Trong các số sau đây, số nào chia hết cho 5?
A. 101
B. 39
C. 15
D. 12
Trong các số sau đây, số nào chia hết cho 9?
A. 212
B. 313
C. 414
D. 515
Trong các con vật sau đây, con nào khác với các con vật còn lại?
A. Vịt
B. Ngỗng
C. Gà
D. Ngan
"Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ..." người nào?
A. Cha
B. Ba
C. Bố
D. Ai
Trong các con vật sau đây, con nào gần gũi với con người nhất?
A. Thỏ
B. Chó
C. Lợn
D. Rùa

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: