Đăng Nhập
Ai là tác giả của tiểu thuyết “Sông Đông êm đềm”?
A. Sôlôkhốp
B. Alexandre Dumas
C. Mark Twain
D. Jack London
Ai là tác giả của tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy”?
A. Sôlôkhốp
B. Mario Puzo
C. Jack London
D. Nhicalai Atxtơrốpxki
Ai được mệnh danh là “Mặt trời của thơ ca Nga”?
A. Nhicalai Atxtơrốpxki
B. Puskin
C. Mark Twain
D. Alexandre Dumas
Ai là tác giả của tiểu thuyết “Đôn Kihôtê - nhà quý tộc tài ba xứ Mantra”?
A. Miguel de Cervantes
B. Nhicalai Atxtơrốpxki
C. Alexandre Dumas
D. Alexandre Dumas
Ai là tác giả của “Hamlet”?
A. Victor Hugo
B. O’Henry
C. Jack London
D. William Shakespeare

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: