logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Quốc gia nào đầu tiên phát minh ra bút bi?

A. Nga

B. Ai Cập

C. Trung Quốc

D. Hungaria

2. Fec-mơ-tuya do một người nước nào phát minh ra?

A. Mỹ

B. Trung Quốc

C. Hàn Quốc

D. Đức

3. Thực phẩm đóng hộp do quốc gia nào phát minh ra?

A. Anh

B. Pháp

C. Đức

D. Mỹ

Đóng hộp là một phương thức để bảo quản thực phẩm bằng cách chế biến và xử lý trong môi trường thiếu khí. Phương pháp này lần đầu tiên được sử dụng cho quân đội Pháp phát minh bởi Nicolas Appert. Đóng gói giúp ngăn chặn vi sinh vật xâm nhập và nảy nở bên trong.

4. Dãy núi Andex dài nhất châu lục nào?

A. Châu Phi

B. Châu Âu

C. Châu Á

D. Châu Mỹ

5. Trong các số nguyên dương nhỏ hơn 100, có bao nhiêu số không chia hết cho 3 và 4?

A. 25

B. 50

C. 75

D. 100

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: