Đăng Nhập
"Liên Ngẫu" là bộ phận nào của cây sen?
A. Lá Sen
B. Ngó Sen
C. Đài Sen
D. Hạt Sen
Đội tuyển bóng đá Hàn Quốc đã dành vi trí thứ mấy tại word cup 2002 tại Nhật- Hàn?
A. Nhất
B. Nhì
C. Ba
D. Tư
"Địa Long" là vị thuốc xuất xứ từ con gi?
A. Gun Đất
B. Rắn Nước
C. Dế Dủi
D. Gián Đất
"Tôi tư duy vậy tôi tồn tại" là câu nói nổi tiếng của ai?
A. Elizabeth
B. Descartes
C. Christina
D. Adolf Hitler
Trong lịch sử nước ta ngoài triều trần còn có triều đại nào lập ngôi Thái Thượng Hoàng?
A. Triều Lê
B. Triều Lý
C. Triều Mạc
D. Triều Hậu Lê

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: