Đăng Nhập
Đâu là động vật lưỡng cư?
A. Ốc
B. Ếch
C. Cá chép
D. Chuột chù
"Tai To" trong truyện "Xin lỗi mày, Tai To" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là con gì?
A. Mèo
B. Lợn
C. Thỏ
D. Chó
Giải thưởng Nobel nào được trao tại Na Uy?
A. Hóa học
B. Văn Học
C. Hòa Bình
D. Vật Lý
Tác phẩm nào của Nam Cao không viết về người nông dân?
A. Đời Thừa
B. Lão Hạt
C. Một bửa no
D. Trẻ em ko đc ăn thịt chó
Tác phẩm nào của Hàn Mặc Tử viết chưa xong thì ông đã qua đời?
A. Duyên kỳ ngộ
B. Quần tiên hội
C. Hồn lìa khỏi xác
D. Một cõi quên

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: