Đăng Nhập
Bán đảo nào ở châu Âu không cho phép phụ nữ đặt chân tới, thậm chí, ngay với động vật nơi đây cũng không cho phép sự tồn tại của “phái yếu”.?
A. Bán đảo Scandinavia
B. Bán đảo Balkan
C. Bán đảo Iberia
D. Bán đảo Athos
Quang Tốn - Bạch Trà là cặp vợ chồng nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nào?
A. Cải lương
B. Tuồng
C. Chèo
D. Chầu văn
Đâu là tên một vị quan nổi tiếng thời Tống (Hiện nay có phim nổi tiếng về ông)?
A. Bao bì
B. Bao la
C. Bao dung
D. Bao Chửng
Con vật nào sau đây thuộc loại động vật duy nhất có vú biết bay?
A. Bướm
B. Dơi
C. Châu chấu
D. Bọ hung
Bài Trường ca Sông Lô của Văn Cao là một tác phẩm vĩ đại được đăng trên báo nào đầu tiên vào tháng 3 năm 1948? .
A. Gia Định
B. Văn Nghệ
C. Đại Việt Tân
D. Thanh Niên

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: