Đăng Nhập
Đậu tương, lạc, thuốc lá được trồng nhiều nhất trên loại đất nào?
A. Đất nhiễm mặn
B. Đất phù sa
C. Đất bạc màu
D. Đất xám
Thành Phố thủ đô của quốc gia nào nằm ở gần cực Bắc nhất?
A. Iceland (Ai-xơ-len)
B. Stockholm (Thụy Điển)
C. Moskva (Nga)
D. Victoria (Canada)
Biển nội địa nào rộng nhất?
A. Biển Caspi
B. Thái Bình Dương
C. Biển Hồng Hải
D. Biển Địa Trung Hải
Vùng có tỉ lệ người biết chữ thấp nhất nước ta là:
A. Tây Bắc
B. Đông Bắc
C. Tây Nguyên
D. Bắc Trung Bộ
Trong số các loại đất phải cải tạo của nước ta hiện nay, loại đất chiếm diện tích lớn nhất là:
A. Đất phèn
B. Đất mặn và cát biển
C. Đất xám bạc màu
D. Đất than bùn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: