Đăng Nhập
Ông Sepp Blatter tái đắc cử chức chủ tịch FIFA trong cuộc bỏ phiếu diễn ra ở đâu?
A. Yakohama (Nhật Bản)
B. Seoul (Hàn Quốc)
C. Pusan (Hàn Quốc)
D. Tokyo (Nhật Bản)
Ông Sepp Blatter tái đắc cử chức chủ tịch FIFA trong cuộc bỏ phiếu vào ngày tháng năm nào?
A. 28/05/2002
B. 28/06/2002
C. 28/07/2002
D. 28/08/2002
Ông Calisto là huấn luyện viên người nước ngoài thứ mấy của bóng đá Việt Nam?
A. Thứ 4
B. Thứ 5
C. Thứ 6
D. Thứ 7
Bóng đá Việt Nam chuyển lên chuyên nghiệp vào mùa bóng năm nào?
A. 1999-2000
B. 2000-2001
C. 2001-2002
D. 2002-2003
Bóng đá Việt Nam chuyển lên chuyên nghiệp vào mùa bóng 2000-2001, lúc đó có bao nhiêu đội?
A. 8
B. 10
C. 12
D. 14

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: