Đăng Nhập
Thượng nghị viện Mĩ có tất cả bao nhiêu thành viên?
A. 80
B. 90
C. 100
D. 120
(Mĩ có 50 bang, mỗi bang 2 thành viên)
Loài kiến có mấy chân?
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10
Đội bóng nữ đầu tiên vô địch thế giới?
A. Mỹ
B. Pháp
C. Anh
D. Đức
Mỹ - vô địch năm 1991 tại Trung Quốc
Món ăn nào được nhà văn Thạch Lam ví là "bảo vật đất Thăng Long"?
A. Phở Hà Thành
B. Bún Chả
C. Bánh Khoái
D. Bánh đa cua
Ngàn năm bảo vật đất Thăng Long/ Bún chả là đây có phải không?
Đàn Nguyệt có bao nhiêu dây?
A. 1
B. 2
C. 4
D. 6

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: