Đăng Nhập
Núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới hiện nay đang nằm ở đâu?
A. Indonesia
B. Nhật Bản
C. Philippines
D. Quần đảo Hawaii
Bán đảo nào ở châu Âu không cho phép phụ nữ đặt chân tới?
A. Scandinavia
B. Balkan
C. Iberia
D. Athos
Sông nào dài thứ ba thế Giới
A. Sông Nil
B. Sông Mississippi
C. Sông Amazon
D. Sông Hoàng Hà
Nếu bạn đang ở vĩ độ 0, kinh độ 0, bạn đang ở đâu?
A. Greenwich (Anh)
B. Đại Tây Dương
C. Ghana
D. Hawaii
Một thiếu niên 14 tuổi của nước nào đã lập kỷ lục là người trẻ tuổi nhất một mình vượt qua Đại Tây Dương bằng thuyền buồm?
A. Đức
B. Nga
C. Mỹ
D. Anh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122157
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: