logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Theo Hiến pháp Việt Nam, chủ tịch nước có bao nhiêu quyền hạn?

A. 12

B. 14

C. 15

D. 16

2. Hiệp định Chính phủ Pháp còn được gọi là nên Cộng hò thứ mấy?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

3. Ngày nào là ngày quốc tế không hút thuốc lá?

A. 30/05

B. 31/05

C. 29/05

D. 29/06

4. Câu nói: 'Nước trong quá không có cá, người xét nét quá không có bạn' thuộc thể loại văn học nào?

A. Thành ngữ

B. Tục ngữ

C. Ca dao

D. Ngạn ngữ

5. Người đời thường dạy: 'Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng ...' Hãy điền từ còn thiếu?

A. Ta

B. Bạn

C. Nhau

D. Tin

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: