Đăng Nhập
Thứ nào sau đây không có vị ngọt?
A. Mật
B. Dưa muối
C. Mía
D. Mạch nha
Heat the world là 1 bài hát với chủ đề nhân đạo nằm trong album nào của Michanel Jackson?
A. Music and me
B. Thriller
C. Dangerous
D. Bad
Đâu là loài động vật ăn thịt lớn nhất Châu Phi?
A. Sư tử
B. Hổ
C. Báo đen
D. Báo gấm
Theo phân chia của Liên Hợp Quốc, thì nước nào không thuộc Bắc Âu
A. Slovenia
B. Estonia
C. Đan Mạch
D. Thụy Điển
Loại đặc sản nào sau đây có nguồn gốc từ Sóc Trăng
A. Bánh đậu xanh
B. Bánh pía
C. Bánh cáy
D. Bánh tráng phơi sương

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: