Đăng Nhập
Người ta thường nói tiếng con chó kêu như thế nào?
A. Ặc ặc
B. Ăng ẳng
C. Hu hu
D. Tu tu
Lửa cháy bên dưới , không lộ ra nhưng rất lâu gọi là cháy như thế nào?
A. Âm thầm
B. Âm sầm
C. Âm ỉ
D. Âm u
Từ nào nói lên thái độ không rỏ ràng dứt khoát?
A. Ấm áp
B. Ấm ớ
C. Ấm ứ
D. Ấm ách
Từ nào nói lên thái độ tức tối mà không biết bày tỏ hoặc không thể nói ra được?
A. Ấm ớ
B. Ấm ứ
C. Ấm ức
D. Ấm áp
Mỡ miệng nói không nên lời, nên ý rõ ràng do bối rối hoặc lúng túng người ta hay dùng từ nào?
A. Ấp úng
B. Hấp tấp
C. Lập bập
D. Lanh chanh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: